Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brandskyddsansvarig Vårdboende

I ingen annan verksamhet är brandsäkerheten så beroende av personalen som i vård- och omsorgsboenden eftersom de boende själva har svårt att agera vid en brand.

Som ansvarig för brandskyddet behöver du kunskap om vilket brandskydd som krävs med utgångspunkt från brandrisker och det tekniska brandskydd som finns i byggnaden. Du behöver skapa rutiner för att förhindra och begränsa bränder. Rutinerna måste sitta i ryggmärgen hos alla berörda om de ska fungera i verkligheten. Den här utbildningen ger dig verktygen.

Mål

Förhindra att bränder uppstår i din verksamhet och om det ändå skulle ske, säkerställa att skadorna begränsas.

Ur innehållet

  • Vilka krav ställer lagstiftningen?
  • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken
  • Utformning av rutiner för ett vård- och omsorgsboende
  • Erfarenheter från inträffade händelser

Avsedd för

Du som är föreståndare, är utsedd som brandskyddsansvarig eller på annat sätt arbetar med brandsäkerheten på ett vård- och omsorgsboende; exempelvis HVB, LSS eller särskilt boende.

Företagsanpassad utbildning

Vill du att vi kommer ut på plats och genomför utbildningen hos er? Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån era behov och förutsättningar. Kontakta oss på utbildning@brandskyddsforeningen.se eller telefon 08-588 474 00.

Relaterade artiklar