Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

 

Det är fler som lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk! Speciellt gäller det anhöriga till missbrukare, alkoholister, narkomaner men också till svårt sjuka på annat sätt.

En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och nästintill själva blivit sjuka. Om alla som lever och växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle färre bli sjuka och/eller utveckla eget missbruk. Många behöver idag hjälp på grund av sina relationer - speciellt de som har en nära anhörig eller vän som är missbrukare, lever ett dysfunktionellt liv eller har kronisk psykisk eller fysisk sjukdom. Man kan älska personer som har stora problem - men hur ska man göra så man själv inte blir lidande? Det är då en anhörigterapeut behövs!

Efterfrågad utbildning till ett viktigt yrke

Som anhörigterapeut har man kunskaper om mycket: relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar samt moderna, effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning. En anhörigterapeut har därtill förmåga att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är grundproblem och delproblem och att leda samtal utifrån kognitiva, existentiella och processinriktade grunder. En anhörigterapeut kan arbeta både inom privat behandlingsverksamhet och hos offentlig arbetsgivare som kommun, landsting och stat (t ex kriminalvård). Man arbetar oftast individuellt men också med grupper. 

Titeln

Efter utbildningen får eleven titeln Diplomerad Anhörigterapeut Bergströms. Personer med Bergströms diplom anses ha en väl kvalificerad utbildning som gett dem användbara kunskaper och metoder, vilket leder till goda behandlingsresultat.

Syfte

Ge fördjupade kunskaper och färdigheter om modern anhörig- och relationsbehandling.

Efter utbildningen ska eleven

 • ha kunskap om och förmåga att identifiera anhörigproblem i kombination med andra problem som ångest, depression, stress, sorg, kris, psykosociala och fysiska problem
 • förstå, bemöta och behandla människor med skador från dysfunktionella familjemönster
 • kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal
 • ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och tolvstegsinriktade metoder
 • förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
 • ha fördjupade kunskaper om mindfulness och ACT som stressreduceringsmetoder
 • ha fördjupade kunskaper om AngCop som ångesthanteringsmetod
 • kunna identifiera och tillämpa de viktigaste psykologiska principerna vid sorg- och krishantering
 • vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande anknytningspsykologi
 • förstå matchningsmodellens principer för goda behandlingsresultat
 • ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och möjligheter

Målgrupp

Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor att med olika metoder stödja anhöriga till t ex missbrukare, kroniskt sjuka och andra personer - allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv med god hälsa.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalite. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Relaterade artiklar