Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Miljörättsdagen 2020

Nyhetsdagen genomförs nu för 19:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

I 19 år har experter och yrkesverksamma inom miljörätt samlats på detta populära kunskaps- och nyhetsforum för att uppdateras om det senaste inom miljörätten, men även för att byta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter med andra deltagare.

Dagen inleds med ett gemensamt pass där nyheter och trender samt senaste lagstiftningsnyheterna inom miljörättens område redovisas. Därefter genomförs parallella seminarier. Du som deltagare väljer själv det seminarium som passar bäst och kan därför utforma ditt personliga program efter eget önskemål och intresseriktning. Du kan välja mellan över 10 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Målgrupp

Miljörättsdagen riktar sig till bland annat miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar.

Relaterade artiklar