Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

1-DAGS GRUNDLÄGGANDE STYRELSEUTBILDNING FÖR OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG

I vår Grundläggande styrelseutbildning riktad mot ledamöter i offentligt ägda bolag får du lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot.

I denna kurs lägger vi fokus på ägardirektiven som kommer från fullmäktige och hur rapporteringen sker i båda riktningarna. Vem sitter på beslutande stolar och hur kommuniceras alla direktiven. Vem är ordförande och hur ska det se ut för att det ska bli bra. Vad spelar ex partifärger in i styrelsearbetet? Svågerpolitik? Aktiebolagslagen eller Kommunallagen? Arbetstagarrepresentanter?

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Förstå rollfördelningen och vikten av ägardirektiv
 • Politiskt tillsatta styrelser
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ge exempel på ekonomisk information som kan vara viktig för styrelsen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete
 • Förstå vikten av ägardirektivet

En mycket nyttig grundutbildning för dig i styrelsen för offentligt ägda bolag.

Vi kan också komma ut till er och utbilda hela styrelsen samtidigt, vilket är bra, då alla får samma information och
arbetar i olika grupparbeten mot gemensamma mål. Vilket är ett av huvudsyftet med styrelsearbetet.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara