Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

50 ways to Improve your Business English, Företagsuniversitetet

(... without too much effort)

  • finn din egen metod för inlärning
  • hitta de rätta orden och fraserna
  • agera avspänt och säkert i internationella kontakter

Känner du dig ibland osäker när du pratar engelska på ett affärsmöte? Händer det att du inte hittar de rätta orden i ett telefonsamtal? Blir du irriterad när du inte kan uttrycka exakt det du vill?
Det tar tid och kräver ansträngning att uppnå en så god språknivå att du kan agera säkert och avspänt på ett främmande språk. Men det finns genvägar.
Kursen vänder sig till dig som använder engelska i arbetet och vill bli tydligare och säkrare i t.ex. telefon, möten och sociala situationer.
Ken Taylor, en av Europas bästa föreläsare, ger dig kunskaper i affärsengelska samt strategier som hjälper dig att lära dig att använda den engelska du redan kan på ett bättre sätt.

Relaterade artiklar