Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

5-DAGARS EKONOMIPROGRAMMET

För vd & Styrelseledamöter

NYCKELN TILL FRAMGÅNG STARTAR HÄR.

Utbildningen riktar sig till dig som är vd eller ledamot. Vikten av att förstå de ekonomiska rapporterna är otroligt viktig. Känner man inte till hur man läser rapportena är det svårt att planera verksamheten. Vi utgår i denna utbildning från att du inte har någon erfarenhet från ekonomiområdet.

 • Läsa en balans- och resultaträkning
 • Bedöma risk för KBR (kontrollbalansräkning)
 • Känna till de olika formerna av aktiekapital
 • Ställa krav på rapportering från egna ekonomifunktionen
 • Ta fram bra nyckeltal som ger rätt styrning
 • Sätta ihop ett enkelt och funktionellt rapportpaket till styrelsen
 • Göra bra analyser över personalkostnaderna
 • Mäta kompetens inklusive mjuka faktorer i ett   tjänsteföretag och  relatera detta till lön
 • Kunna resonera kring olika effekter av incitamentssystem
 • Känna till nya skatteförfarandet
 • Känna sig bekväm med kunskaperna tack vare praktikfall med verkliga  siffror
 • Implementera kunskaperna i egna arbetet tack vare uppdelningen 3+2 dagar som ger chans till återkoppling efter ca 3 veckor

Vem bör delta?

Du som vill lära dig de ekonomiska grunderna som krävs för vd och styrelse.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd

5 dagar

Förkunskaper

Inga krav

Investering

47 750 kr (exkl. moms). Lunch, morgon- och eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Relaterade artiklar