Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Abalone utvecklingskonsult

Abalone Utvecklingskonsult AB grundades 1991 av Agneta Cuypers

Kompetens:
  • Utveckling av styrelser, ledare och ledningsgrupper
  • Förändringsarbete
  • Konflikthantering
  • Krishantering

Jag arbetar processinriktat med individer och grupper ”där de är” – i aktuella skeenden och med de handlingar och känslor dessa väcker.

Min utgångspunkt är alltid kundernas behov. Jag stödjer ledare och medarbetare i att formulera och nå uppsatta mål och visioner.

Väl fungerande styrelser och ledningsgrupper leder till sunda miljöer där alla är engagerade i helheten. Med ett öppet samtalsklimat blir det mer naturligt att dela med sig av sin egen kompetens och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.

Genom mitt arbetssätt tränar deltagarna att kommunicera mer framgångsrikt och lyhört. En ökad självkännedom på individ- och gruppnivå skapar effektivare organisationer och leder till förändringsarbeten med äkta delaktighet.

Min erfarenhet bygger på de 30 år jag har coachat chefer, ledare och medarbetare i att utveckla sig själva.
Hörnstenar är förändringsarbete, kris- och konflikthantering då ledarskapet ställs på prov.

Referensuppdrag: SPV, Stockholms läns landsting, KTH, Karolinska Universitetssjukhuset, Vision, Unionen, Rädda Barnen, Collectum, Anticimex, Trygg Hansa
Relaterade artiklar