Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

hq coaching

ACC COACHUTBILDNING online!

Äntligen en coachutbildning online i Sverige via webinar. Du behöver inte vara borta från jobbet - inte heller behöver du resa. Utbildningen är på 12 tillfällen mellan 16.00-20.30 en gång i veckan.

Utbilda dig själv eller din personal i coaching!

Du får effektivare team, tryggare medarbetare, lägre sjukfrånvaro och ett bättre ekonomiskt resultat. Coaching leder till att ledare gör saker annorlunda. Den ekonomiska vinst som är resultatet av detta, har uppmätts till 500% jämfört med kostnaden för coaching (Anderson, 2001)

Erbjuds i samarbete med DIF

dif-logo ICF-logo ACSTH-logo

Mål och syfte

Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du Diplomerad Coach med möjlighet till ACC-certifiering hos ICF (International Coach Federation).

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som vill yrkesutbilda dig som coach och vill jobba som intern coach på företag vill komplettera din chefsutbildning eller vill komplettera din HR-utbildning

Utbildningens innehåll (48+12) totalt 60 timmar ASCTH)

  • Coachingens grunder i teori och praktik.
  • Coachingens 11 kärnkompetenser (ICF)
  • Effektiv samtalsträning
  • Värderingar, viljans betydelse, attityder
  • Sätta mål och skapa handling
  • Kognitiv metodik (KBT)
  • Positiv Psykologi

Omfattning och tider

12 webinartillfällen á 3.5 timmar + Examination (totalt 60 timmar)
Tider 16.00 - 20.30
Datum: En gång per vecka i 12 veckor (se datum när nästa kurs startar här)
Dessutom krävs det 12 timmars självstudier. I dessa ingår ett teoretiskt test samt studier i kurslitteraturen.

Kurskostnad

17.500 kr exkl moms + kursboken "Coaching - När Var Hur" av Susanne Gjerde.

Godkänd utbildning

För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kurs-ledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering och godkänt examinations-resultat. Mellan utbildningstillfällena ingår du i en coachring, lär dig coacha egna övningsklienter.

Certifiering

Efter utbildningen har du möjlighet att ansöka om certifiering enligt ICF:s kriterier. Inför certifiering krävs även 10 timmars mentor-coaching, dvs egen coach. 2 rekommendationsbrev varav 1 garanterat ingår i kursen samt 100 timmars loggförda coachsamtal med klienter. Nytt för i år är att man också skall skicka in ett inspelat coachsamtal till ICF istället för tidigare coacha "live" över telefon.

Sagt om utbildningen

Robert Kronberg      Nick Söderblom      Fredrik Sträng

"Att gå coach utbildningen var väldigt roligt, vi skrattade mycket och hade kul ihop. Jag fick många nya insikter och utbildningen utvecklande mig som person."

Robert Kronberg – Svensk rekordhållare i häcklöpning

"Coachutbildningen som Gunilla Lundqvist höll för oss idrottare ute på Bosön var omvälvande. En ledarskapsutbildning som verkligen fick mig att se betydelsen av att ha ett coachande förhållningssätt med de klienter jag arbetar med idag. Som Personlig Tränare har jag kunnat tillämpa många av de verktyg som vi fick med oss. Främst att inte ta ifrån individen ansvaret för sin egen utveckling. Jag kan varmt rekommendera ACC Coach program till alla som arbetar med att ta fram potentialen i sina medarbetare/klienter."

Nick Söderblom - känd PT från Hollywood och nu programledare i TV

"Jag genomgick ACC Coach Program utbildningen med Gunilla Lundqvist på Bosön hösten/våren 2009. Jag har haft stor användning av kunskaperna och i synnerhet verktygen och de inövade färdigheterna som vi fick lära oss i min roll som expeditionsledare till några av de högsta o mest formidabla 8000-m berg på planeten. I mitt dagliga arbete som föreläsare inom självledarskap o grupputveckling så kommer kunskaperna väl till användning. Gunilla är väldigt professionell o har med sin entusiasm och sakkunnighet förmågan att möta sina elever på det plan de befinner sig för att effektivt kunna lyfta sig till nästa kunskapsnivå. Jag kan varmt rekommendera Gunilla som coach och utbildare för dig privat eller er som företag!"

Fredrik Sträng - professionell äventyrare & föreläsare

Relaterade artiklar