Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2015 för nya chefer på advokatbyrå, Advokatsamfundet

Advokatsamfundets ledarskapsprogram för nya chefer på advokatbyrå hjälper dig att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Ledarskapsprogrammet omfattar teori, praktisk tillämpning, gruppövningar och reflektionsuppgifter. Programmet löper över en termin och omfattar tre utbildningsdagar. 

Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med praktisk tillämpning och reflektionsuppgifter. Med hjälp av indelning i mindre grupper kan deltagarna inspirera och stödja varandra under utbildningen på ett metodiskt sätt. Syftet med programmet är bland annat att:

  • Stärka nyblivna chefer i sin ledarroll
  • Fokusera på det personliga ledarskapet, personlig effektivitet, och ett kommunikativt och coachande ledarskap
  • Förmedla kunskap och verktyg för ett framgångsrikt ledarskap på advokatbyrå

Relaterade artiklar