Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


Affärsekonomi, Chefsutveckla.nu

Som chef och beslutsfattare har Du ett ekonomiskt ansvar.
Ett ansvar som kräver förståelse för den egna värdekedjan som börjar med kundens behov och slutar i företagets ekonomirapport. Dina beslut påverkar direkt företagets resultat, lönsamhet och kassaflöde. Kunskaper i affärsekonomi är därför en förutsättning för att fatta beslut i de olika situationer som Du stöter på i Din chefsroll.


Affärsekonomi - Grundkurs

  • Få förståelse för grundläggande ekonomiska samband
  • Lär Dig förklara enklare ekonomiska händelser
  • Delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt

Detta är en grundutbildning för Dig som inte har några som helst förkunskaper i ekonomi. Här går vi igenom allt från början, grundbegreppen och de vanligaste ekonomiska modellerna.

Målgrupp
För Dig som helt saknar ekonomiska kunskaper. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
2 dagar.

Innehåll
Ekonomiska grundbegrepp.
 Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Vad är intäkter och kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar? Vi tittar på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Vi lär oss skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att läsa ekonomiska rapporter. Vi lär oss hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta i en resultaträkning och balansräkning. Vi tittar på bokslut från några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Några vanliga ekonomiska nyckeltal.  Varför använder man nyckeltal och vilka är de vanligaste nyckeltalen? Vi går igenom några vanliga nyckeltal för både analys av ett företag och styrning av verksamheten. Vi gör en enkel bokslutsanalys på några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Kapitalbindning och kassaflöde. Vad innebär det att ett företag binder kapital och vad kostar det? Hur kan man aktivt arbeta för att minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet? Vi räknar på kapitalbindning i lager samt kredittider och betalningsvillkor.

Några vanliga kalkyler. Vi går igenom grunderna för produktkalkyler med täckningsbidrag och självkostnadskalkyl. Vi tittar på break-even analyser och lär oss sambandet mellan pris- och volymförändringar genom olika simuleringar.


Relaterade artiklar