Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Affärsengelska

  • informera, presentera och diskutera på engelska
  • utveckla ditt affärsengelska ordförråd
  • öka din interkulturella kompetens
Ibland räcker inte gymnasieengelskan till när man ska göra affärer. Det är nödvändigt att känna till specifika affärstermer och gällande affärskultur samt att kunna uttrycka sig säkert och ledigt på engelska för att inge förtroende och bygga relationer. Och för att inga missförstånd ska uppstå.

Den här kursen ger dig kunskaper i affärsengelska för att du ska kunna informera, presentera och diskutera ledigt och säkert på engelska i professionella sammanhang. Du utvecklar ditt ordförråd i affärsengelska och ökar din interkulturella kompetens. Du lär dig att göra bättre affärer på engelska helt enkelt!

Som kursmaterial använder vi The Business English Handbook, aktuella tidningsartiklar samt deltagarnas eget material.

Välkommen till en kurs i affärsengelska som utgår från dina behov och din verklighet!
Relaterade artiklar