Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Affärssvenska steg 2, Företagsuniversitetet

  • bli effektivare på att presentera och skriva e-post på svenska
  • öka ditt självförtroende i yrkessammanhang
  • utveckla ditt svenska ordförråd för t.ex. möten

För att vara effektiv på arbetet i Sverige är det nödvändigt att behärska svenska i tal och skrift. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att känna självförtroende och arbeta effektivt i svenskspråkiga yrkessammanhang.

Du får språkkunskaper som gör att du kan agera med större säkerhet och skicklighet på jobbet, i t.ex. möten och telefonkontakter. Du utvecklar ditt ordförråd i affärssvenska och lär dig vilka fraser och uttryck som är lämpliga för olika situationer. Du får också enkla retoriska råd som gör din kommunikation rakare och effektivare.

Som kursmaterial använder vi vår populära bok Affärssvenska - Skriva och läsa

Välkommen till en kurs i affärssvenska som utgår från dina behov och din verklighet!

Relaterade artiklar