Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Agil projektledning

Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutvecklingsprojekt, men har sina rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar! Så det gäller att fundera igenom vad som passar just dina projekts unika förutsättningar bäst och hur det ska integreras i er befintliga projektmodell.

Syfte

Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas.

Målet är att:

 • Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (Agil) i ditt projektarbete.
 • Ge dig kunskaper om hur de agila metoderna fungerar och under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de fungerar
 • mer eller mindre bra.
 • Stärka dig i din roll som projektledare.

  Form

  Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar praktikfall (verkliga projekt) som du inbjuds att ta med dig till kursen. Vår strävan är att få praktikfall från olika branscher för att kunna belysa olika perspektiv.

  Målgrupp

  För dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill helt enkelt få in lite mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen.

  I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

  Förkunskaper

  Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, gärna md några års erfarenhet av projektarbete.

  Omfattning

  2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare.

  Innehåll

 • Agile och dess utveckling (Affärsnytta, Flexibilitet, Transparens)
 • Hantering av intressenter (Use case, User story)
 • Målformulering och prioritering (MoSCoW)
 • Visualisering (KanBan, Produktstruktur)
 • Organisering och roller i Agila projekt (Produktägare, m.fl.)
 • Planering (KanBan, Milstolpar/Etapper, Planning Poker)
 • Genomförandet (Velocitet, Stå-upp möte, Impediments)
 • Avslut och utvärdering (Retrospektiv, små avslut ofta)
 • Ledarskap (Coacha, Delegera och Motivera)
  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara