Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Aktieägaravtalet

Få en överblick över de problem som aktieägaravtal aktualiserar, och lär dig lösa och undvika dessa problem. Välkommen till en kurs med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis!

Kursbeskrivning

Kursens övergripande tema är aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. Syftet med kursen är att ge dig som deltar en överblick över de problem som aktieägaravtal aktualiserar samt kunskaper och färdigheter att lösa eller undvika dessa problem.

Kursen fokuserar både på avtalsrättsliga och aktiebolagsrättsliga aspekter. Bland annat uppmärksammas den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess konsekvenser samt en mängd frågor om avtalsfriheten och dess inskränkningar på aktiebolagsrättens område.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER:

  • Aktieägaravtalets innehåll
  • Avtalsfrihet och bolagsordningsfrihet
  • Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess rättsverkningar
  • Borgenärsskydd och avtalsfrihet
  • Minioritetsskydd och avtalsfrihet
  • Den aktiebolagsrättsliga samtyckesprincipen och dess rättsverkningar
  • Överlåtelsebegränsningar i bolagsordning och avtal
  • Förhands och efterhansavståenden från rättigheter enligt ABL eller bolagsordning

Föreläsare

Johan Adestam, postdoktor i civilrätt, Lunds universitet
Niklas Arvidsson, docent och lektor, Lunds universitet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som har behov av kunskap om aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar, däribland domare, skiljemän, advokater, biträdande jurister och bolagsjurister.

Relaterade artiklar

Ansök till Aktieägaravtalet, VJS Karnov Group


 
×