Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Aktuell bolags och börsrätt

Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av de senaste samt viktigaste nyheterna och trenderna inom aktiebolagsrätt och börsrätt. Som kursdeltagare får du dessutom en uppdaterad och ökad kunskap om de pågående utredningarna i ämnet och en förståelse vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning. Du får även tillfälle att nätverka med andra branschkollegor. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som kursdeltagare under nyhetsdagen får du en uppdatering i den senaste tidens lagstiftningen och praxis på området. Kursen är praktiskt tillämpad och behandlar även aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och marknadsplatsernas disciplinnämnder. Vidare behandlar några av Sveriges ledande advokater några aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Nya associationsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
  • Nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden
  • Nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder
  • Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning

Föreläsare

Urban Båvestam, Advokat, Advokatfirman Westermark Anjou
Dennis Westermark, Advokat och delägare, Westermark Anjou
Ola Svanberg,  Advokat och delägare, Westermark & Anjou
Björn Kristiansson, Delägare, Kanter Advokatbyrå
Robert Sevenius, Affärsjurist och rådgivare, Arkios Sweden

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

Relaterade artiklar

Ansök till Aktuell bolags och börsrätt, VJS Karnov Group


 
×