Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Alkohol och droger i arbetslivet – Arbetsrätt och praktiska åtgärder

Alkohol- och drogproblem är vanligt i arbetslivet. Det har stor påverkan på arbetet, och en drog- eller alkoholpåverkad person är en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Frånvaro, produktionsbortfall och olyckor kan bli mycket kostsamma för företag och organisationer.

Det finns alltså mycket att vinna på att tidigt upptäcka och åtgärda problemen. Samtidigt är dessa frågor känsliga, inte minst ur integritetssynpunkt. Vad säger arbetsrätten om alkohol- och drogtester? Vad säger forskningen om vilka metoder som fungerar för att förebygga alkohol- och narkotikaproblem? Vilka rutiner och vilken beredskap bör finnas på arbetsplatsen? Hur ska man agera som arbetsgivare och arbetstagare?

Välkommen till en seminariedag om alkohol och droger i arbetslivet med arbetsrättsexpert Annamaria Westregård och alkoholforskare Ulric Hermansson. De båda föreläser växelvis och ger båda perspektiven på frågeställningarna. Det finns också utrymme för deltagarnas frågor.

Ur innehållet

Hur omfattande är alkohol och narkotikaproblem på våra arbetsplatser? Vilka är de grundläggande arbetsrättsliga principerna? Vilka motiv finns för arbetsgivare och arbetstagare att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare respektive arbetstagare att agera samt att verka för en säker arbetsmiljö? Vilka möjliga praktiska åtgärder finns att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem på en arbetsplats och vad säger forskningen? Vad säger lagen om olika åtgärder som exempelvis alkohol- och drogtester? Hur förhåller sig testerna till arbetstagarnas personliga integritet och deras mänskliga rättigheter? Hur hanterar jag som arbetsgivare svåra dilemman och fall?

Pris

4 900 exkl. moms, inkl. dokumentation, lunch och fika

Tider

Dagen inleds 9.00 med kaffe, smörgås och samling. Seminariet börjar 9.30 och dagen slutar 16.30. Paus för kaffe och gemensam lunch.


Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara