Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Allt du behöver veta om arbetsrätt

Lär dig de viktiga grunderna i arbetsrätt. Hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt - undvik dyrbara misstag.

Om kursen

  • Lär dig arbetsrätt från grunden och hur du tillämpar den i praktiken
  • Behärska hela kedjan i personaljuridiken – från anställningsavtal till uppsägning och allt där emellan
  • Lär dig vad som gäller vid förhandling, omplacering och uppsägning
  • Lär dig vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivaren har – fungera som rådgivare internt på ditt företag

Bli trygg på arbetsrätt - Nödvändig juridisk kunskap för att lyckas med personalfrågorna!

Detta är kursen för dig som jobbar med personalfrågor och vill bli tryggare på vad som gäller inom arbetsrätt. Lär dig arbetsrätt från grunden och hur du omsätter den i praktiken under två intensiva och lärorika dagar.

“Fantastisk. Extremt sakkunnig och pedagogisk, positiv och inbjudande. Duktig på att styra innehåll och tempo.”
Erik Hasselgärde, Enhetschef, Kulturens Bildningsverksamhet

Vår kursledare, Advokaten Louise D`Oliwa, er Sveriges bästa föreläsare inom arbetsrätt. Louise har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 4,9 i betyg på en 5-gradig skala och lovordat hennes insats.

Skaffa kunskaperna som gör att du kan fatta rätt beslut i avgörande situationer som gäller personalfrågor. Efter avslutad kurs kommer du att kunna utarbeta tydliga och juridiskt korrekta handlingar. Dessutom kommer du att kunna fungera som rådgivare internt i din organisation.

5 goda skäl att anmäla dig

  • Du får konkret kunskap kring hela kedjan i personalhanteringen – från anställning till avsked
  • Undvik kostbara misstag – med kunskap i arbetsrätt gör du rätt från början
  • Lär dig att tillämpa lagstiftningen så att du enkelt finner svaren på de frågeställningar du möter i din vardag
  • Du får mallar som du direkt och enkelt använder när du ska utforma avtal och kontrakt korrekt
  • Förstudien gör att kunskapen kopplas till just din verksamhet – och du får ut maximalt av kursen

Ett begränsat deltagarantal garanterar två givande dagar med hög kvalitet.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara