Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Amazon AWS - Kickstart

Beskrivning

Ort och datum
Stockholm
21 nov
19 dec
30 jan
30 mar
25 maj
26 jun

Göteborg
21 nov
19 dec
30 jan
30 mar
25 maj
26 jun

Malmö
21 nov
19 dec
30 jan
30 mar
25 maj
26 jun

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon helt har förändrat landskapet för applikations-driftsättning. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma. I denna fullpackade kickstart-kurs lär du dig allt du behöver veta för att komma igång med att driftsätta dina egna webb-applikationer i Amazon AWS.

För vem passar utbildningen?

Programutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda Amazon AWS molnet

Ämnen du läser

Under kursen får du lära dig att sätta upp ett lastbalanserat applikations-server kluster som pekas ut i DNS av Route 53, med databasen i RDS och mellanliggande caching-servrar. Vidare hur du hanterar filer i S3 och skickar tillförlitliga ebrev med SES och mycket annat.

Före kursen

Du behöver tillgång till ett Amazon AWS konto för att kunna utföra de praktiska uppgifterna. Du kan skaffa ett AWS konto antingen före kursen eller när vi startar. I alla händelser behöver du registrera ditt kreditkort.

Man betalar per påbörjad timme för AWS servrar. Under utbildningen kommer vi primärt använda oss av EC2 Micro servrar, vilka är utan kostnad upp till en viss nivå. Det som kan kosta några cent eller så, under kursdagen, är för blygsam datatrafik och lagringsplats m.m. Hursomhelst, bör du inför kursen vara inställd på att det krävs ett AWS-konto.

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara