Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ANLÄGGNINGSDOKUMENTATION

Vad handlar kursen om?

Anläggningsdokumentation är en större del av strukturkapitalet än vad de flesta inser, förutsatt att den är väl omhändertagen och speglar verkligheten. Tillverkare, ägare och användare behöver ställa krav på anläggningsdokumentationen. Det gör även myndigheter, vilket många ansvariga anläggningsägare är för dåligt upplysta om.

Dokumentinfos kurs Anläggningsdokumentation syftar till att orientera kring detta, men även kring frågor om hur man håller dokumentationen aktuell, bevarar den på rätt sätt och vilka krav man minst ska ställa i samband med upphandling av ny eller moderniserad anläggning.

Kursledaren har arbetat med dessa frågor inom processindustri och energibranschen, från lokala fjärrvärmeverk till nationella kärnkraftverk.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som Interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp.

Relaterade artiklar