Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER:

 • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
 • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
 • Ansvaret vid kapitalbrist
 • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
 • Låneförbudet
 • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
 • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
 • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
 • Skadeståndsansvaret för revisor
 • Rådgivningsansvaret
 • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
 • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
 • Ansvaret vid kapitalbrist
 • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
 • Låneförbudet
 • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
 • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
 • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
 • Skadeståndsansvaret för revisor
 • Rådgivningsansvaret

Föreläsare

Svante Johansson, adjungerade professor och docent och tidigare advokat på Linklaters Advokatbyrå
Niclas Widjeskog är ansvarig för Linklaters nordiska verksamhet inom tvistelösning och har stor erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden liksom regulatoriska frågor

Målgrupp

Kursen riktar sig bl.a. till advokater, affärsjurister, bank- och bolagsjurister, vissa jurister inom statlig och kommunal förvaltning samt revisorer.

Relaterade artiklar

Ansök till Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag, VJS Karnov Group


 
×