Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbete och fritid

Varmt välkommen på en eftermiddagskurs om uppdelningen mellan arbete och fritid!

Kursbeskrivning

Uppdelningen mellan arbete och fritid har för många blivit mer lös i kanten. Hos företag och organisationer finns ett ökat intresse att ställa upp värderingar och ideal som ska genomsyra verksamheten och som de anställda förväntas respektera, samtidigt som allt fler låter sina personliga tankar och funderingar blomma ut i offentlighet på sociala medier.

Kursen ägnas åt att belysa hur arbetsgivares intresse av lojalitet med verksamheten balanserats mot arbetstagares intresse att fritt kunna offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor i rättspraxis främst från Arbetsdomstolen och Europadomstolen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Allmänt om arbetstagares lojalitet och rättsföljder för lojalitetsbrott, främst avskedande, uppsägning och skadestånd.
  • Yttrandefrihet som grundläggande rättighet
  • Sekretess och tystnadsplikt i lag och avtal
  • Kritik mot den egna verksamheten
  • Yttranden som rubbar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren
  • Visselblåsarlagen och förslaget till EU-direktiv

Föreläsare

Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor bl.a. vid Uppsala Universitet.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater, bolagsjurister och erfarna personalhandläggare och förutsätter viss kunskap om arbetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Arbete och fritid, VJS Karnov Group


 
×