Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbete på väg nivå 1 & 2

Utbildningen innehåller Personlig skyddsutrustning och definitioner av de olika zonindelningarna på en arbetsplats. Trafikantbeteende. Hastighet och krockvåld. Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll i objektet. Arbetsgivarens roll i objektet. V3-principen (Varna, Vägleda, Värna) ingår som en del av utbildningen.

Utbildningen ger även kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå såväl optimal och god arbetsmiljö för föraren och dennes kollegor som god trafiksäkerhet för passerande trafikanter. Efter godkänt kunskapstest ge kursen behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon.

Deltagaravgift 2 200 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

  • Arbetsmetoder
  • Arbetsmiljöplan
  • Lyktor på fordon
  • Personlig riskanalys
  • Fordons placering på väg
  • Arbete från arbetsplattform
  • Fördjupning av vägarbeten
  • Förare av fordon med skyddsfunktion
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Regler för förare av väghållningsfordon

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som ska utföra vägarbeten där Trafikverket är väghållare och vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon etc.

Intyg och uppföljning

Efter godkänt prov skickar Ramirent utbildningsbevis till kursdeltagarna. Utbildningsinsatser registreras och påminnelser skickas när det är dags för uppföljning.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år
God förståelse i svenska språket.

För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss genom att klicka här

Kort om Ramirent

Ramirent är en ledande leverantör av maskinuthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Kort om Ramirentskolan

Ramirentskolan erbjuder utbildningar för en säker arbetsplats.

Arbete på höjder, i trafik, med heta processer och liknande innebär risker. Med Ramirentskolans utbildningar kvalitetssäkrar du din byggarbetsplats. Resultatet blir ett smidigare och mer effektivt projekt som också blir säkrare. Alla Ramirents utbildningar leds av certifierade kursledare och finns på flera orter över hela landet. Vi hjälper dig med utbildningsplanering utifrån dina behov och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos dig.

Välkommen till Ramirentskolan!

Relaterade artiklar