Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbets-EKG - EKG-Tjänst i Kristianstad AB

Kursen som är på 2 dagar är avsedd för läkare, företagssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som utför eller skall utföra arbetsprov. Kursen är ej avsedd för BMA och läkare inom klinisk fysiologi. Läkare utanför klinisk fysiologi har också stor glädje av kursen och är välkomna med sin anmälan. 

Kursen innehåller bl.a.:

  • Grundläggande om EKG:ts uppbyggnad, uppmätning och avläsning.
  • Arytmier och andra för arbetsprovet viktiga EKG-förändringar
  • Arbetsprovets utförande och observationer
  • Indikationer och kontraindikationer
  • Alternativa undersökningar
  • Utvärdering av arbetsprovet

Föreläsare:

Kjell-Åke Nilsson, biomedicinsk analytiker (BMA) och lärare inom klinisk fysiologi samt kursledare och föreläsare på EKG-kurser sedan 1991. 
Magnus Simonsson, överläkare på klin.fys.avd., Centralsjukhuset i Kristianstad samt specialist inom klinisk fysiologi och kardiologi.

Kursavgift: 4.800:- exkl.moms. 
Kurslitteratur, kaffe och lunch ingår.

Anmälningsblankett till arbetsprov finns under Anmälningsblanketter.

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka eller faxa den till: 
EKG-Tjänst, Pilspetsvägen 7, 29166 Kristianstad. Faxnr: 044-22 95 85

Relaterade artiklar