Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsföreskrifterna

Beskrivning

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

Arbetsföreskrifterna går igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt tillhörande svensk standard; Skötsel av elektriska anläggningar. Kursen redovisar Elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

För vem passar utbildningen?

Arbetsföreskrifterna vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts ha elteknisk utbildning och erfarenhet från elbranschen.

Omfattning
Kursen avhandlar föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet samt ELSÄK-FS 2008:3 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3.

Genomförande

  • Genomgång och tolkning av ELSÄK-FS 2006:1 och 2008:3
  • Genomgång och exemplifiering av standarden ”Skötsel av elektriska anläggningar” SS-EN 50110-1 utgåva 3
  • Vi jämför nya och gamla regler och konsekvensen av det nya regelverket

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar, allt för att uppfylla elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Kursinformation
I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift. Varje verksamhet är unik – kanske du vill ha en lösning som är skräddarsydd just för dina behov? Kontakta oss för en offert.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara