Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsföreskrifterna, webb

Beskrivning

Vår webbkurs Arbetsföreskrifterna lär er allt om det nya regelverket. Webbkursen går igenom och tolkar det nya regelverket och konsekvenserna av förändringarna.

Målet är att kursdeltagaren skall förstå innebörden och kunna tillämpa det nya regelverket för arbete på idriftsatt anläggning. Att kunna upprätta arbetsrutiner och göra riskanalys och välja arbetsmetod vid arbete i idriftsatt anläggning samt att förstå anläggningsägarens ansvar för elanläggningens underhåll.

Kursen avhandlar föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet” samt ELSÄK-FS 2008:3 och SS-EN 50110-1 utgåva 3 ”Skötsel av elanläggning”.

För vem passar kursen?

Den webbaserade kursen arbetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 samt 2008:3 med SS-EN 50110-1 utgåva 3 vänder sig till alla som ansvarar och/eller genomför elunderhåll inom industri, distribution och fastighetsbolag samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Innehåll

Kursen avhandlar föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 ”Allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet” samt ELSÄK-FS 2008:3 och SS-EN 50110-1 utgåva 3 ”Skötsel av elanläggning”.

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar, allt för att uppfylla elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar