Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Metodicum

Metodicums utbildningar är inriktade på verklig, praktisk nytta. Utbildarna är experter inom sina respektive områden och bland de mest sakkunniga i landet. Vi erbjuder bland annat flera utbildningar om rehabilitering och om personalekonomi. Tror du som vi att det är lönsamt för företag och organisationer att satsa på de anställdas hälsa och välmående? Då är våra utbildningar för dig.

Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?

Psykisk ohälsa som beror på stress, konflikter eller andra faktorer på arbetet är ett växande problem. Trots det saknar många organisationer ett systematiskt arbete för att hantera psykiska ohälsorisker. Forskningen, och i viss mån lagstiftningen, pekar ganska tydligt ut vad som behöver göras. Men hur går det till i praktiken? Och vem gör vad?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är HR-ansvarig, arbetsmiljösamordnare eller har en liknande ledningsfunktion, är huvudskyddsombud eller arbetar inom företagshälsovården. Du vill lyfta in psykosociala frågor i arbetsmiljöarbetet och vill få inspiration och verktyg.

Ur innehållet
 • Vad säger lagar och föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö?
 • Forskningens erfarenheter om organisatorisk och social arbetsmiljö?
 • En arbetsmiljöpolicy med ambitioner kring organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Förebygga och hantera kränkningar och mobbning
 • Konflikter
Läs mer här

Ledarskap för hälsa och effektivitet

Vill du utvecklas som ledare? Vill du få dina medarbetare att växa? Vill du skapa en arbetsplats som förbättrar medarbetarnas hälsa samtidigt som ni gemensamt uppfyller verksamhetens mål? Välkommen till en utbildning i hälsofrämjande och effektivt ledarskap!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller projektledare, men också till dig som arbetar med att rekrytera och kompetensutveckla chefer och ledare eller har ett allmänt intresse av ledarskapsfrågor.

Ur innehållet
 • Ledarskap och hälsa
 • Hälsofrämjande projektledning
 • Bli en framgångsrik ledare
 • Ledaregenskaper
Läs mer här

Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. De flesta företag och organisationer har idag både kunder och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är risken stor att det spännande kulturmötet övergår till den frustrerande kulturkrocken. Med kunskap om kulturskillnader minskar risken för fördomar och missförstånd. Då kan mångkultur bli en styrka istället för en svaghet på din arbetsplats.

Ur innehållet
 • Vad är kultur?
 • Kunskap om kultursfärer
 • Samarbete över kulturgränser
Läs mer här

Konfliktsäkert arbete – med hållbar kommunikation

Konflikter är som eld. Av godo när de är klokt hanterade, men farliga när de sprids okontrollerat. Med rätt metoder och verktyg kan du konfliktsäkra din arbetsplats.

Ur innehållet
 • Hur upptäcker man konflikter i sin linda?
 • Hur förhindrar man kränkande särbehandling?
 • Hur använder man Feedback i dialog för att hantera irritation?
 • Hur blir man överens i svåra frågor?
 • Hur avläser man samtalsklimatet och väljer rätt nivå?
 • Vad utmärker en konfliktsäker arbetsplats?
Läs mer här
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara