Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ARBETSMILJÖ

Vill du ha en trygg och effektiv arbetsplats med nöjda medarbetare? Då krävs det att ni bedriver ett bra och effektivt arbetsmiljöarbete på ert företag. Högaktuellt i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social ohälsa” som börjar gälla 31 mars 2016.

Här hittar du utbildningar inom arbetsmiljöområdet, både online och som öppna samt facklitteratur. Majoriteten av utbildningar är diplomerade och görs i samarbete med olika utbildningsföretag samt i egen regi.

Målgrupp: HR, chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och som behöver kunskap om vad som krävs för att följa Arbetsmiljölagen och den nya föreskriftens krav på en trygg arbetsplats.

ÖPPEN UTBILDNING INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET

Namn: Vägar och vinster med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”
Utbildare: VeaLearn
Plats: Stockholm – ( företagsinternt hela Sverige)
Längd: En dag
Pris: 3995 SEK exklusive moms, medlemspris VeaLearn 3 500 SEK exklusive moms
Utbildningstyp: Föreläsning, Företagsinternt, Öppen utbildning

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

 • Alkohol & droger – identifiera och agera
 • Alkohol & droger – om dig och din omgivning
 • Arbetsmiljö – grundutbildning
 • Ergonomi – grundkurs
 • Ergonomi för personliga assistenter
 • Ergonomi för Telemarketing
 • Hållbar kommunikation – Chefsutbildning
 • Konflikthantering och medling
 • Mångfald – Externt, strategiskt arbete
 • Mångfald – Internt, strategiskt arbete
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Stresshantering – Mental ergonomi

WEBBKURSER INOM ARBETSMILJÖ

 • Det hälsosamma företaget
 • Den hälsosamma ledaren
 • Chefen som stresshanterare
 • Mindfulnessträning i vardagen
 • Stärk din organisatoriska arbetsmiljö
 • Stärk din sociala arbetsmiljö
Relaterade artiklar