Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Beskrivning

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

Skyddsombudets uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister. Som skyddsombud behöver du därför snabbt förstå grunderna i Arbetsmiljölagen.

Lär dig detta och mer därtill i vår arbetsmiljöutbildning; Arbetsmiljöutbildning för chefer.

För vem passar utbildningen?

Vår arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som har en ledande befattning och ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och är känd för de anställda. Kursen är också lämplig för dig som är utsedd till skyddsombud.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ämnen du läser

Vår arbetsmiljöutbildning går igenom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöföreskrifterna. Vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete understryks och kursen stödjer en uppstart av det praktiska arbetet. Avslutningsvis så finns det ett kapitel om ledarskap i arbetsmiljö.

Kursen ger en bra grund för alla som i en organisation ska upprätthålla det ansvar som åligger arbetsgivaren.

Den är även lämpad för all personal om man vill göra ett bredare utbildningsupplägg och satsa på att hela personalen engageras.

Vår arbetsmiljöutbildning kan även kompletteras med seminariedagar där distansutbildningen fungerar som en förberedelse, samt avslutning på kursen i form av ett slutprov.

Kursmål

Efter kursen Arbetsmiljöutbildning för chefer ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter. Kursdeltagaren skall ha kännedom om hur man arbetar systematiskt och hur man hittar i lagtexterna.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara