Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Arbetsrätt fördjupningskurs - sociala medier och yttrandefrihet

Arbetsrätten är ständigt aktuell och föränderlig. I denna fördjupningskurs går vi igenom den absolut senaste rättspraxisen avseende sociala medier, yttrande- frihet och den personliga integriteten i arbetslivet. Området känns för många lite krångligt och diffust. Under kursen får du lära dig vad som gäller idag. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas.

Ur innehållet

  • Sociala medier
  • Whistle blowing
  • Yttrandefrihet
  • Rätten att slå larm
  • Aktuella domar från AD
  • Ny lagstiftning

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Pris

3 600 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar