Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsmiljöforum har lång erfarenhet och tradition av att bedriva utbildningar inom arbetsmiljöområdet och angränsande ämnen. Arbetsmiljöforum har en bred förankring hos forskningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter. Vi samarbetar med bl.a. Örebro universitet, myndigheter och intressenter för att kvalitetssäkra innehållet i våra utbildningar.


Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv

Arbetsrätten är ett begrepp som är ständigt aktuellt. I denna kurs får du lära dig arbetsrättens kärna d.v.s. LAS och MBL inkl. aktuella domar och case.

Ur innehållet

  • Det arbetsrättsliga systemet
  • EU:s betydelse i den svenska arbetsrätten
  • Arbetsbristbegreppet
  • Turordningsregler enligt LAS
  • Anställningstid
  • Företrädesrätt
  • Föräldralediga och sjukskrivna
  • Ekonomiska risker med att göra fel

Målgrupp

Chefer arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Pris

3 600 kronor ex moms 200 kronor rabatt för nätverksmedlemmar

Relaterade artiklar

Ansök till Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv, Arbetsmiljöforum


 
×