Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tholin&Larsson Logo

Arbetsrätt

Beskrivning

För arbetsgivare är det viktigt att vara insatt i regler inom arbetsrätt. Med grundläggande kunskaper kan man undvika att det blir en felaktig hantering av personalfrågor som resulterar i att det inte uppstår skadestånd och konflikter.

För vem passar utbildningen?

Arbetsgivare, Chefer, Personalansvariga m.fl.

Ämnen du läser

Vi kommer bland annat att ta upp följande ämnen:
Skyldigheter och rättigheter, Anställningsfrågor, Arbetstider, Uppsägning, Diskrimineringsskydd och Arbetsmiljöansvar.

Om utbildaren

På företaget finns 40 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med nyhetsförmedling och kurser. Vi har knutit flera av Sveriges skickligaste skatteexperter till oss, och Tholin & Larssons skatteavdelning åtnjuter stort förtroende. Vår service omfattar också information och utbildning kring löner, personal och arbetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Arbetsrätt, Tholin & Larsson


 
×