Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsrätt och ansvarsfrågor, Advokatsamfundet

Kursen redovisar på ett nytt sätt hanteringen av ansvar ur ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv. Fokus under dagen är att belysa vikten för företagets rådgivare att tänka igenom delegationsordningar och vad som ska uppnås genom en sådan. Deltagaren får under kursen fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga reglerna kring befattningar samt i vilka arbetsrättsliga och straffrättsliga sammanhang frågan om viss ansvarsposition blir avgörande.

Kursen besvarar bland annat följande frågor:

  • I vilka fall förutsätter straffrättsligt ansvar att det föreligger ett arbetsrättsligt befattningsansvar?
  • Vilka risker finns det med delegationsordningar?
  • Hur erhåller en person ett befattningsansvar?
  • Hur ändrar man enligt de arbetsrättsliga reglerna en persons ansvarsområde?
  • Kan ett straffansvar aktualiseras vid underlåtenhet från en person med arbetsrättsligt ansvar att agera?

Relaterade artiklar

Ansök till Arbetsrätt och ansvarsfrågor, Advokatsamfundet


 
×