Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsrättsprocessen

Kursen är inriktad på att tillgodose praktikers behov av fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess och den arbetsrättsliga modellen.

Kursbeskrivning

Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många länder och så även här i Sverige. Vi har en speciell lagstiftning och även en särskild domstol, Arbetsdomstolen, som ofta är såväl första som sista instans samt prejudikatinstans. Den som processar i arbetsrättsliga frågor måste ha god kännedom om de materiella arbetsrättsliga reglerna och de speciella tillämpningsproblem som ofta uppstår i praktiken.

Under kursen Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister reder vi ut skillnaderna och ger dig en genomgång om ämnet.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER:

 • Vad skiljer arbetsrättsprocessen mot "vanlig" process/konfliktlösning?
 • Tvister gällande LAS
 • Vanliga yrkanden
 • Kollektivavtalstvister
 • Bevisbörderegler; speciellt om diskrimineringstvister
 • Preklusion och preskription
 • Den bakomliggande svenska modellen
 • EU-rättens inverkan; utfyllnad, rättssäkerhetsgarantier
 • Processen vid tingsrätt
 • Arbetsdomstolens behörighet
 • Utformning och ändring av talan
 • Fasta skiljenämnder
 • Medling
 • Skiljeförfarande ad hoc

Målgrupp

Jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med arbetsrättsprocesser. Kursen förutsätter grundkunskaper om den svenska civilprocessen och om de arbetsrättsliga reglerna.

Föreläsare

Tom Johansson jobbar som advokat och delägare vid Advokatbyrån Hamilton och är dessutom specialist inom arbetsrätt och tvistlösning.
Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton Advokatbyrå. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

 

Relaterade artiklar

Ansök till Arbetsrättsprocessen, VJS Karnov Group


 
×