Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Artificiell intelligens i offentlig sektor


Intresset för hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förbättra och effektivisera den offentliga sektorns arbete är stort. Många myndigheter har redan infört lösningar på området eller överväger att göra det. Välkommen på kurs med Daniel Westman.

Användningen av AI aktualiserar rättsliga överväganden inom många olika områden. Kursen ger en översikt över relevanta regelverk och en möjlighet att diskuteras de bedömningar som måste göras. Särskild uppmärksamhet riktas mot dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.).

Dessutom beskrivs kommande EU-lagstiftning på området, framför allt den s.k. AI Act och föreslagna regler för att förbättra tillgången till och användningen av data (Data Act, Data Governance Act m.m.).

I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.

Kursinnehåll

 • Vad är AI? Olika typer av AI
 • Användningsområden inom offentlig verksamhet
 • Fördelar & risker
 • Principiella invändningar
 • AI och grundläggande offentligrättsliga principer
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Diskriminering
 • Transparenskrav
 • Fördjupning om dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • Tillämpning på maskininlärning
 • Tillämpning på automatiserat beslutsfattande
 • Olika lösningar för att tillgodose dataskyddets krav
 • Andra regler om tillgång till och användning av data, t.ex. immaterialrätt
 • Ny reglering på gång
 • Förslaget till AI-förordning (AI Act)
 • Annat pågående lagstiftningsarbete (Data Act, Data Governance Act m.m.)
 • AI-projekt i praktiken
 • Juristens roll

Kursen vänder sig till jurister eller andra yrkesgrupper inom offentlig sektor som vill få ökad förståelse för de rättsliga förutsättningarna att använda AI.

Daniel Westman är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen.

Relaterade artiklar