Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

D&T FöretagsutbildningASP.NET

Lär dig bygga dynamiska databasdrivna webbapplikationer på ett föredömligt sätt, med tydlig separation mellan presentation, affärslogik och databasskikt. Du kommer att lära dig använda moderna tekniker inom asp.net för att bygga användbara applikationer, Vi kommer utöver regelrätt utveckling även ta upp hur man effektivt kan konfigurera webbapplikationen i olika avseenden. Programmeringsspråket är C# om inte annat är överenskommet.Kursens innehåll:

 • Asp.Net Arkitektur
 • Asp.Net Serverkontroller
 • Data Binding
 • Data Access
 • Web User Controls
 • Caching
 • GDI
 • Security
  • Membership & Configuration
  • Sql Injection
  • Cross Site Scripting
 • MasterPages, Themes & Skins
 • Navigation
 • AJAX
 • Silverlight
 • Web Services
 • Localization


Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i HTML och jobbar i webbranschen.Start

Se hemsida

Relaterade artiklar