Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Assessment Center

Assessment/Development Center används framförallt i samband med rekrytering, utveckling, omstrukturering, Talent anagement och successionsplanering. Särskilt vanligt är det kanske i samband med traineerekrytering samt ledarutveckling. Vanligtvis utvärderas en grupp personer, (chefer, kandidater) under 1-2 dagar av ett flertal assessmentledare. Kandidaternas dokumenterade styrkor och utvecklingsområden presenteras sedan på en skala 1-5.

I ett Assessment/Development Center använder man ett flertal olika bedömningsmetoder och involverar flera bedömare. Genom att ha multipla bedömare minimerar man risken för felskattning. Och utvärderings-kriterier baserat på tydliga observerbara beteenden i standardiserade situationer gör att varje deltagare har samma möjligheter att uppvisa sin förmåga/efterfrågade beteenden.

Slutprodukten är en objektivt jämförbar kandidatbedömning som med hög sannolikhet kan förutsäga framtida arbets-prestation.

HUCAMA kan genomföra mer eller mindre omfattande Assessment Centers i hela världen genom ett globalt nätverk av assessmentkonsulter.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara