Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Assistenten som samordnare

  • har du ledaregenskaperna som krävs?
  • lär dig planera, organisera och kommunicera
  • skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
  • hantera konflikter och stress


Du som är assistent har en viktig roll som samordnare och ledare, ofta utan att formellt vara chef. Det kan gälla vid möten, i projekt eller i det dagliga arbetet på en avdelning. För att fungera bra i den informella ledarrollen måste du förstå hur en grupp fungerar och din egen roll i gruppen.

Den här kursen ger dig kunskaper om samordning, planering, ledarskap och konflikthantering; kunskaper som stärker dig i din roll som samordnare.

Utbildningen vänder sig till dig som fungerar som "spindeln i nätet" och arbetar med att samordna, följa upp och se till att arbetsflödet fungerar.

Relaterade artiklar