Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Assistentens kommunikativa redskap, Företagsuniversitetet

Kursen vänder sig till assistenter, sekreterare och andra som vill utveckla en kommunikationsstrategi och vässa sina kommunikativa redskap för att kunna kommunicera tydligare, effektivare och nå bättre resultat.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att
  • utveckla en personlig kommunikationsstrategi
  • påverka, förändra och få saker att hända genom god argumentation
  • bygga upp ett bra samtalsklimat
  • bryta invanda kommunikationsmönster och därmed skapa förutsättningar för rakare och tydligare kommunikation.

Relaterade artiklar