Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Associationsrätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Stiftelseförvaltning i praktiken 1

Kursens huvuddel ägnas åt avkastningsstiftelser och i samband med dessa behandlas även relevant civilrätt, skatterätt, redovisning och revision. En mindre del kommer att ägnas åt verksamhetsstiftelser, övriga stiftelseformer behandlas inte.

Stiftelseförvaltning i praktiken 2

Denna kurs ger dig som har gått ”Stiftelseförvaltning i praktiken 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet möjlighet till ytterligare fördjupning.

Pensionsstiftelser 2016

Under dagen behandlas arbetsgivares tryggande av pensionsåtaganden i pensionsstiftelse. Du som deltagare får kunskap om de lagregler som gäller för pensionsstiftelser och vilket ansvar som gäller för styrelseledamöter. Kursen ger även inblick i förvaltning av tillgångar och olika placeringar för pensionsstiftelser. 

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Det regelverk som styr dessa bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata. Även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag.

Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte

Vid bodelning i anledning av skilsmässa fokuseras det på den skilda behandlingen av allmän pension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Problematiken kring fåmansföretagares tjänstepensionslösningar gås igenom. Den begränsade möjligheten att bodela pensionsförsäkringar under äktenskapet diskuteras. 

Stiftelser 2016

Medverkande Redovisningsexpert Kerstin Fagerberg, SEB Skattejurist Brita Löfgren Lewin, SEB Fler talare tillkommer.

Aktuell bolags- och börsrätt 2016

Nyhetsdagen syftar till att ge deltagarna en uppdatering av de senaste nyheterna och trenderna inom aktiebolagsrätt och börsrätt.

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om bl.a. de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Relaterade artiklar