Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att äga kundupplevelsen - Träning för att stärka era kundrelationer

När ni väljer att arbeta med oss på AchieveGlobal kommer vi tillsammans skapa förutsättningar för att nå de mål och visioner som finns inom er organisation. Vi gör det genom utveckling av medarbetarnas kommunikativa färdigheter. För att säkerställa att den träning som ni väljer ger resultat utgår vi från vart ni befinner er i era kundrelationer idag. Det första steget mot Att äga kundupplevelsen är därför en kundrelationsanalys. Syftet med analysen är att ta reda på era kunders exakta förväntningar för att i nästa fas kunna starta jobbet för att möta och överträffa dessa förväntningar.

Är din organisation medveten om vad som krävs för att öka just era kunders lojalitet och förstärka era kundrelationer?

Relationen till dina kunder är unik, den kan inte dina konkurrenter kopiera och högpresterande organisationer låter inte slumpen avgöra denna viktiga relation.

Kunder och kundrelationer är kärnan i de flesta organisationer. Oavsett bransch och verksamhetsområde är nöjda och lojala kunder nyckeln till organisationens utveckling och resultat. Individer och organisationer med utveckling och resultat i sikte arbetar ofta hårt för att nå ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Är din organisation medveten om vad som krävs för att öka just era kunders lojalitet och förstärka era kundrelationer?

Forskningen har identifierat centrala begrepp som tillsammans formar ett förhållningssätt till kunder och en inställning till de upplevelser medarbetare ger sina kunder, förhållningssättet kallar vi för Att äga kundupplevelsen.

Relaterade artiklar