Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att assistera och stötta chefen


Kursen för dig som är ett administrativt stöd till chefen. Utveckla dina färdigheter inom kommunikation, samarbete och retorik.

Om kursen

  • Så kan du underlätta för chefen och bli en ännu viktigare resurs
  • Att omvandla frustration till kreativitet – så går du till handling efter ett svårt samtal med chefen
  • Förebyggande konflikthantering – bli ett proffs på konstruktiv kommunikation med chefer och kollegor
  • Så prioriterar du dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens bästa

Chefen behöver dig — lev upp till förväntningarna utan att slå knut på dig själv.

Den här kursen är för dig som arbetar tätt ihop med din chef, och vill kunna ge chefen det stöd som han/ hon behöver, samtidigt som du själv behåller motivationen och arbetsglädjen uppe.

“En av de bästa kurser jag deltagit i. Teori blandat med praktiska uppgifter och en kursledare som utstrålade positivitet och pratade så vi förstod.”
Agneta Cedervall , Teamledare, Västerås Stad, Konsult og service

Det är lätt hänt att man som medarbetare tar på sig för mycket ansvar, för att alla ska bli nöjda. Blir resultatet bra belönas man med ännu mer arbete, och om resultatet är otillfredsställande riskerar man att bli kritiserad. Det kan vara svårt att hitta en bra balans.

Att arbeta sida vid sida med en delegerande chef, är en roll som många känner igen sig i. En bra arbetsdag är ofta ett resultat av en bra dialog med chefen.

Sämre arbetsdagar beror ofta på frustration som bottnar i missförstånd kring varandras arbetsuppgifter/arbetsbörda. På den här kursen får du tillgång till alla de verktyg som krävs för att du ska kunna nå din fulla potential i samarbetet med din chef.

Detta och mycket mer kommer du att lära dig på kursen

  • Vad innebär det att vara chef och hur kan du ge det understöd som chefen behöver?
  • Konsten att leda sig själv i det dagliga arbetet utan att slå knut på sig själv
  • Så sätter du gränser och ökar din tydlighet mot omgivningen
  • Hur du bäst kan bemöta varje personlighet i vardagen
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara