Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att göra en krisplan, Företagsuniversitetet

  • krismedvetande – en del av vardagen
  • så upprättas en krisplan
  • en handlingsplan för det "skarpa läget"

Få företag har en krisplan och genomför kontinuerligt krisövningar. Alla tycker det är viktigt men har sällan bråttom att utforma den.Krisplanen måste vara enkel att förstå för alla i organisationen och kunna fungera vid olika typer av krislägen. Den måste innehålla en åtgärdsplan med tydliga ansvarsområden och instruktioner att följa vid akut läge.På den här kursen lär du dig att upprätta en krisplan och att implementera den i verksamheten.Utbildningen vänder sig till dig som är chef, säkerhetsansvarig, personalansvarig eller arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Relaterade artiklar

Ansök till Att göra en krisplan, Företagsuniversitetet


 
×