Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att hantera konflikter som ledare


Vill du rusta dig för att hantera motsättningar i gruppen?

Vill du få dina medarbetare att verkligen ta tag i det ni har kommit överens om?

Vill du bli bättre på att följa upp överenskommelser och beslut?

Vill du öka din auktoritet och få större genomslag i din roll som ledare?

Syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig att ta tag i lite tuffare ledarsituationer, t ex att medarbetare inte fullt ut presterar vad du förväntar dig. Vi ger dig verktyg och metoder för att hantera svåra samtal och konflikthantering.

Form

Praktiska övningar ger dig de färdigheter du behöver för att hantera olika situationer som du som ledare behöver ta tag i. Omedelbar respons på det du övar från kursledare och kursdeltagare – oavsett om det handlar om teoretisk kunskap eller praktisk övning – vilket gör att utvecklingen sker gradvis och nya färdigheter byggs på de övriga.

Målgrupp

Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag.

Innehåll

 • Samtalstekniker
 • Svåra samtal
 • Problemlösning
 • Uppföljningssituationer
 • Metoder för konflikthantering
 • Hur människor fungerar i pressade situationer

  Omfattning

  Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl 08.30 och dag 2 slutar 17.00. Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Antal deltagare begränsas till 12 i varje grupp.

 • Relaterade artiklar
  Läs mer & anmäl
  Dela / Spara