Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ATT LEDA DIGITAL TRANSFORMATION

- En ledarutbildning för ökad innovationskraft, digital mognad och fortsatt konkurrenskraft

Beskrivning

Digitaliseringen och den snabba förändringstakt den för med sig gör att organisationer inte längre kan förlita sig på beständiga affärsmodeller. Konkurrenskraften i digital transformation ligger i att skapa en handlingskraftig och innovativ organisation som bättre än konkurrenterna har förmågan att ta till sig de nya möjligheterna och hantera de snabba förändringarna.

Som ledare av en digital transformation behöver du förstå din egen roll och vad som krävs för att leda din organisation mot digital mognad och bibehållen konkurrenskraft. Du behöver förstå hur organisationen kan förbättras genom digitala lösningar och leda och stödja de förändringar i arbetssätt och processer som behövs för att maximera effekten. Du behöver kunna fånga in de nya möjligheter som den digitala transformationen erbjuder och omsätta dem bättre än dina konkurrenter.

Programmet Att leda digital transformation rustar dig som ledare med hållbara strategier och metoder för att leda din organisation mot digital mognad. Programmet är framtaget i samarbete mellan SSE Executive Education och DigJourney.

Programinnehåll

  • Digitala inspirationsföreläsningar med best practice case.
  • Digitala verktyg bland annat för att mäta din organisations digitala mognad.
  • Nyckelfaktorer och verktyg för att driva digital transformation.
  • Framtagandet av en strategisk handlingsplan för att leda digital transformation i er organisation.

Utbildningen spänner över ungefär två månader och innefattar digitala för- och mellanstudier samt 1 + 2 dagar med fysiska föreläsningar, diskussioner och nätverkande med framstående fakultet och övriga programdeltagare.

Vad får du och din organisation ut av programmet

Det konkreta målet med utbildningen är att du gör en strategisk handlingsplan för att leda den digitala transformationen i din organisation. Syftet är att skapa rätt förutsättningar för resan mot en digitalt mogen, lärande och effektiv organisation som med ett ständigt innovationsflöde möter de ändrade behoven.

För vem

Det här är utbildningen för dig som har ansvar och mandat att driva din organisations utveckling och digital transformation.

Relaterade artiklar