Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att leda virtuella team

Sitter ditt projektteam utspritt på olika platser? Lär dig hur du på bästa sätt håller ihop ditt team och motiverar de som du inte har möjlighet att träffa så ofta.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Ha lärt dig tips för att upprätthålla gruppdynamiken även när gruppen är utspridd geografiskt
  • Behärska verktyg för att kommunicera virtuellt

Kursbeskrivning

Virtuella team, det vill säga team där deltagarna är utspridda geografiskt, blir allt vanligare på grund av begränsningar i form av till exempel minskade resor, tidsramar och miljöpolicys. Att leda virtuella team skiljer sig mot traditionellt ledarskap och ställer därför andra krav. I den här kursen får du de speciella kunskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda virtuella team.

Moment

  • Virtuell kommunikation
  • Uppföljning
  • Bygga förtroende
  • Ledarskap över kulturella gränser
  • Utveckla teamet
  • Nätverka

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare, teamledare

Relaterade artiklar