Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att övertyga som ledare

Hur gör man för att få gehör när man förhandlar med chefer?

Hur kan jag lära mig trivas inför en publik?

Hur kan jag nå ut med mitt budskap?

Hur kan jag övertyga andra när jag själv är övertygad?

Syfte

I rollen som ledare har du stor nytta av att bemästra förhandlings- och presentationsteknik. Genom effektiv kommunikation kan du påverka människor så att de lyssnar och kanske väljer att acceptera dina förslag eller till och med ändra en tidigare uppfattning. Du kommer att uppnå resultat samtidigt som du agerar med respekt och intresse för din omgivning. Presentera ditt budskap så att du väcker intresse, engagerar och möter lyssnarnas förväntningar. Med konkreta verktyg, träning och personlig feedback kan du öka ditt inflytande!

Form

Träning av färdigheter varvas med teori. Teorin ger en grundläggande förståelse för viktiga principer inom förhandlings- och presentationsteknik. Du får träna färdigheter upprepade gånger för att stimulera din utveckling och finslipa detaljer. Det sker i övningar och rollspel och med videofeedback. Hela tiden får du återkoppling från kursledare och kurskamrater på ditt agerande.

Målgrupp

Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer.

Innehåll

 • Övertyga eller övertala?
 • Argumentera för din sak
 • Nycklar till framgångsrik förhandling
 • Ditt budskap – Löpsedelstekniken
 • Planera och strukturera din presentation
 • Ditt framförande
 • Engagera och aktivera dina åhörare
 • Hantera störningar och svåra situationer

  Omfattning

  Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl 8.30 och dag 2 slutar 17.00. Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Antal deltagare begränsas till 12 i varje grupp.

  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara