Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Avancerad Excel, Företagsuniversitetet

  • effektiva och funktionella modeller, kalkyler och sammanställningar
  • säkrare analyser
  • så löser du problem och arbetar logiskt med Excel
I Excel finns mängder av standardfunktioner som sällan eller aldrig används beroende på bristande kunskap. Med hjälp av dessa funktioner kan dina modeller och sammanställningar bli enklare, säkrare och mer flexibla.

Den här kursen behandlar både enkla och mer komplicerade funktioner i Excel, men fokus ligger framförallt på sättet att lösa olika problemställningar, på logiskt arbetssätt, metodik, funktionalitet och flexibelt tänkande. Kursen har som målsättning att skapa ett arbetsätt som gör att modeller och sammanställningar kan återanvändas, gång på gång, och därigenom bidra till större effektivitet och säkerhet.
Relaterade artiklar