Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Avtalsrätt inom offentlig upphandling


Inom offentlig upphandling brukar fokus ofta vara på själva upphandlingsreglerna, trots att målet med upphandlingen är att ett avtal ska ingås. För att målet med en upphandling ska kunna uppnås är utformningen och upprättande av avtalet en avgörande faktor. Om avtalet hamnar i skymundan finns en risk att problem och svårigheter uppkommer under avtalstiden.

Avtalets utformning och innehåll har stor betydelse och upprättande av avtal bör vara en väsentlig del vid en offentlig upphandling. Det är därför viktigt att man vid genomförandet av en upphandling har kunskap om de lagar och principer som styr avtalsförhållandena.

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling exempelvis som upphandlare eller beställare och som har upprättande av avtal som en del av dina arbetsuppgifter, men även till leverantörer till offentlig sektor.  Kursen kommer att ge dig en fördjupad kunskap om avtalsrättens betydelse i offentlig upphandling samt ge dig konkreta och praktiska tips på upprättande av avtal.

Föreläsare

Maria Lidbom är advokat och partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Hon har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne.

Alexander Rappe är biträdande jurist arbetar inom affärsjuridik och offentlig upphandling på LA PARTNERS.

Relaterade artiklar