Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

BAM - Bättre Arbetmsiljö

BAM är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK i samarbete med Prevent. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Kursen vänder sig till er som via kollektivavtalet har krav på att gå 5 dagar BAM- utbildning.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor:
  • Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser.
  • Hur deltagaren skall hunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras och som via kollektivavtalet har krav på att gå 5 dagar BAM- utbildning.

 

Relaterade artiklar

Ansök till BAM - Bättre Arbetsmiljö, Kompetensutveckla


 
×