Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Bank- och finansmarknadsrätt

VJS har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket

Under kursen kommer deltagarna att få en djup inblick i de regelverk som gäller i penningtvättsfrågor. Det nya penningtvättsdirektivet kommer att behandlas samt nya och förändrade trender och mönster kommer att tas upp.

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Denna fullspäckade kursdag ger vi praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Sedan 2013 regleras även andra former av fondförvaltning genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom förvaltning av riskkapitalfonder och fastighetsfonder.

Fondmarknaden 2017

VJS, som under många år har bevakat utvecklingen inom fondområdet, anordnar nu för trettonde året i rad en nyhetsdag om aktuella frågeställningar avseende regelverket med fokus på tillämp-ningsfrågor. Under dagen berörs även andra aktuella frågor av betydelse för fondbolag, AIF-förvaltare, rådgivare och andra som kommer i kontakt med regelverket.

Relaterade artiklar

Ansök till Bank- och finansmarknadsrätt, VJS Karnov Group


 
×